Klinika IVITA w Poznaniu została realizatorem programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”.

Program ten jest współfinansowany ze środków publicznych Miasta Poznania.

Program ten daje parom, u których stwierdzono niepłodność, możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia, gdy inne perspektywy terapeutyczne zostały już wykorzystane.

Każdej parze zakwalifikowanej do programu przysługuje dofinansowanie do 5 000 zł, (maksymalnie są to trzy procedury zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem, iż w wyniku poprzedniej dofinansowanej procedury nie urodziło się dziecko) lub dofinansowanie do 2000 zł w przypadku dawstwa zarodka (adopcji zarodka). Po pozytywnej kwalifikacji formalnej i medycznej Pacjenci będą mogli skorzystać z dofinansowania na:

• in vitro z wykorzystaniem własnych gamet,
• in vitro z nasieniem dawcy,
• in vitro z komórkami jajowymi dawczyni.

Warunki przystąpienia do programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta Poznania

Miejski program dofinansowania do in vitro skierowany jest do par które:

mieszkańcami Poznana i złożą potwierdzający ten fakt dokument lub stosowane oświadczenie w procesie kwalifikacji do programu.

Są w związku małżeńskim bądź partnerskim, a na dzień zgłoszenia się do programu, znajdują się w przedziale wiekowym 20-43 lat wg rocznika urodzenia.

Spełniają ustawowe warunki*

podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

*Posiadają udokumentowany, przynajmniej 12 miesięczny okres bezskutecznego leczenia i nie mają szans na zajście w ciążę, według aktualnej wiedzy medycznej, w sposób inny niż zapłodnienie pozaustrojowe.

Zgodnie z przyznanym budżetem, każda klinika jest w stanie przyjąć jedynie uzgodnioną liczbę zakwalifikowanych par.
Nie warto zatem zbyt długo czekać, tylko zgłosić się już dziś.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

W ramach dofinansowania in vitro w Poznaniu, pacjentom przysługują maksymalnie trzy procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.

Pacjenci kończą udział w programie w przypadku, gdy zabieg zakończy się ciążą oraz urodzeniem dziecka.

Dofinansowanie do in vitro z własnych gamet oraz in vitro z nasieniem anonimowego dawcy obejmuje:

• Bezpłatną informacyjną wizytę z lekarzem
• Pobranie komórek jajowych w znieczuleniu (punkcja jajników)
• Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro metodą ICSI lub IMSI
• Nadzór nad rozwojem zarodków
• Transfer świeżego zarodka (zarodków)
• Zamrożenie zarodków i ich przechowywanie przez cały czas trwania Programu

Koszty poniesione przez pacjentów obejmują:

• Wizytę oraz badania niezbędne do kwalifikacji do procedury in vitro*
• Ocenę cyklu podczas stymulacji hormonalnej oraz leków
• Transfer mrożonych zarodków

*Zgodnie z obowiązującą ustawą o leczeniu niepłodności

Dofinansowanie do in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni obejmuje:

• Pierwszą bezpłatną informacyjną wizytę z lekarzem
• Przygotowanie biorczyni do transferu zarodka / zarodków
• Zapłodnienie pozaustrojowe komórek jajowych od anonimowej dawczyni
• Patronat nad rozwojem zarodków
• Transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym (po uprzedniej ocenie przez lekarza
jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego)
• Zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie
w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach przez cały czas
trwania Programu.

Jak zakwalifikować się do udziału w programie dofinansowania in vitro dla Poznaniaków?

Zapraszamy do ośrodka IVITA na
bezpłatną informacyjną wizytę z lekarzem!

Aby ustalić dogodny termin wizyty wstępnej mogą Państwo umówić się telefonicznie, bezpośrednio w placówce bądź też skorzystać z możliwości rejestracji przez portal Znany Lekarz.

Najbardziej optymalna jest sytuacja, gdy na wizytę przychodzą oboje partnerzy z przygotowaną kopią dokumentacji medycznej (historia choroby, wyniki badań w ramach leczenia niepłodności, karty informacyjne – wypisy szpitalne, opisy zabiegów) a także z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (dowód osobisty, paszport)

W trakcie wizyty lekarz prześledzi dostarczoną przez Państwa dotychczasową historię leczenia niepłodności. W przypadku braku aktualnych i niezbędnych do kwalifikacji badań, lekarz zleca ich wykonanie. Wspólnie ustalą Państwo zadowalający termin wizyty kwalifikacyjnej.

Wizyta kwalifikacyjna

Po spełnieniu wymogów formalnych, następuje kwalifikacja medyczna. W jej trakcie lekarz na podstawie przedstawionej dokumentacji, wyników zleconych badań oraz warunków medycznych, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. kwalifikuje Państwa do Programu

Wystawione przez lekarza orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, zostanie przesłane do Urzędu Miasta Poznania wraz z wnioskiem o zaakceptowanie finansowania dla wnioskującej pary. Urząd Miasta Poznania rozpatruje wnioski według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

O najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia leczenia zostaną Państwo poinformowani przez naszą klinikę natychmiastowo po pozytywnej kwalifikacji do Programu.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania dostępne są na stronie: www.poznan.pl/invitro/


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej o diagnostyce i leczeniu niepłodności lub zapisać się na wizytę?

Zadzwoń lub napisz do nas!
+48 695 766 866
+48 793 022 076
klinika@ivita.eu

Godziny otwarcia Kliniki Ivita:
Od poniedziałku do piątku 8.00 – 20.00
Sobota 8.00 – 13.00
Niedziela (dyżur) 8.00 – 13.00

Adres kliniki:
Nobel Tower (8 piętro)
ul.Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

Parking dla pacjentów jest dostępny przed budynkiem (płatny)

Opiekun pacjenta:
Opiekun jest dostępny 24 godziny na dobę na wypadek powikłań pozabiegowych pod numerem telefonu:
+48 793 022 076

Zapewniamy nadzór embriologiczny nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu oraz możliwość zrealizowania świadczeń w trybie weekendowym (dyżurnym).

 

©2017 - Ivita.eu

Projekt i wdrożenie: wppartner.eu